Algemene Informatie

Voor algemene informatie kunt u terecht bij onze voorzitter:

Hayo Smit :  tel 0597 646930 of 06 110110 56

of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Repetitie adres: Torenstraat 108, 9648 CW Wildervank

Statuten/huishoudelijk reglement “popkoor Funism”

Begrippen.

 

Bestuur: Het bestuur van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid “popkoor Funism” te Veendam.

 

Zij worden gekozen voor een periode van 2 jaar.

De leden van een zittend bestuur mogen zich onbeperkt beschikbaar stellen voor herverkiezing.

Iedereen mag zich verkiesbaar stellen.

Leden: De leden van de vereniging “popkoor Funism”

Er geldt een maximum van 40 leden.

Er geldt een instap leeftijdsgrens van 58 jaar.

Belangstellenden worden alleen na aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op een wachtlijst gezet.

Ledenvergadering: De door het bestuur minimaal één maal per jaar te houden algemene ledenvergadering.

Deze vergadering zal medio oktober/november plaatsvinden.

Één keer in de twee jaar zal tijdens een ledenvergadering het bestuur worden gekozen en de taken verdeeld.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook per email verstaan.

Vereniging: “Popkoor Funism” KvK nummer 53473825, vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

 

Lidmaatschap

Artikel 1. Inschrijving en contributie

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven middels een inschrijfformulier.

Dit formulier is te verkrijgen bij de secretaris.

Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de secretaris.

Lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen.

De contributie wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en dient maandelijks € 14,00 of in één keer voor het hele seizoen € 160,00 voldaan te worden.

De start van het seizoen is in september, met ingang van deze maand is contributie verschuldigd.

De leden dienen zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden bijgeschreven op rekeningnummer NL96ABNA052.56.06.718 t.n.v. Popkoor Funism onder vermelding van de naam van het lid.

Artikel 2. Beëindiging lidmaatschap.

Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal schriftelijk één maand voor het einde van het seizoen te worden doorgegeven aan de secretaris.

Bij eerdere opzegging blijft de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

 

 Repetities

Artikel 3. Repetitieavond

De repetities zijn op elke woensdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur, behoudens aan de leden bekend gemaakte vakantieperioden en/of feestdagen.

Van 21.00 uur tot 21.15 uur wordt er pauze gehouden.

Repetities zijn niet vrij toegankelijk maar kunnen op afspraak bezocht worden.

Leden worden geacht ruim op tijd aanwezig te zijn!

Er is een traktatierooster, ieder lid neemt 1 keer per jaar iets lekkers mee voor bij de koffie.

Ieder lid wordt geacht de nummers uit het hoofd te kennen.

Tijdens de repetitie kan er een opname worden gemaakt die op een oefen cd komen te staan of in onze dropbox wordt geplaatst.

Deze worden op verzoek verstrekt aan de leden.(dit is in de contributie verrekend)

Tevens werken we met het zogeheten dropboxsysteem, nieuwe leden krijgen een link toegewezen die hun toegang geeft tot teksten, opnames enz.

Er wordt van de leden verwacht dat men thuis oefent, tijdens de repetitie worden nummers vervolmaakt.

Plaats: Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, 9648 CW Wildervank.

 

 Artikel 4. afmelden voor de repetitieavond

 Indien men verhinderd is voor de repetitie dan dient men dit tijdig per email door te geven aan iemand van het bestuur.

Artikel 5. roken en alcoholische dranken

Het is in de repetitieruimte niet toegestaan te roken of alcoholische dranken of eigen meegebrachte dranken te nuttigen(met uitzondering van water), ook niet voor en na de repetitie!

Artikel 6. toegang tot repetitieruimte

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een repetitieavond te ontzeggen.

 

Partituren

Artikel 7. Partituren(bladmuziek, teksten, voorbeeldmuziek en arrangementen)

Alle leden krijgen de benodigde partituren van de uit voeren nummers in bruikleen ter beschikking gesteld.

Dit geschiedt in gedrukte vorm dan wel op geluidsdragers of via een zogeheten dropboxsysteem.

Alle partituren zijn en blijven eigendom van de vereniging “Popkoor Funism”

Het is niet toegestaan deze te kopiëren en/of aan derden ter beschikking te stellen.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dienen alle in bezit zijnde partituren te worden ingeleverd bij het bestuur.

 

Artikel 8. Auteursrechten

Alle muziek is auteursrechtelijk beschermd.

De vereniging “popkoor Funism” draagt voor het gebruik ervan auteursrechten af aan de betreffende instanties.

 

Muziekkeuze

Artikel 9. Samenstelling en verantwoording

De artistieke leiding ligt in handen van de dirigente Ninke Ballema

Ninke maakt de arrangementen en deelt de groepen in.

 

Artikel 10. Muziekkeuze

De muziek wordt door de dirigent gekozen in overleg met het bestuur.

Tijdens de jaarvergadering is het voor de leden mogelijk hun wensen kenbaar te maken qua muziekkeuze.

Dit betekent echter geen garantie voor uitvoering.

 

Optredens

 

Artikel 11. Bekendmaking

 

Informatie omtrent elk optreden wordt ruim van tevoren op repetitieavonden of middels een email door het bestuur verstrekt.

We hebben maximaal 5 optredens per jaar

Iedereen wordt geacht bij een optreden aanwezig te zijn.

Het deelnemen aan optredens van nieuwe leden of leden die langdurig ziek zijn geweest is ter beoordeling aan de dirigente, zij draagt hiervoor de artistieke verantwoordelijkheid!

 

Artikel 12. Kleding

De koorkleuren zijn groen/zwart, ieder lid zorgt voor passende kleding.

De Funismkleur groen is te bestellen via Nanda Groot.

 

Geschillen en ideeën 

Artikel 13. Geschillen

Indien er onder de leden een geschil ontstaat dan kan dit gemeld worden bij iemand van het bestuur.

Het bestuur zal trachten d.m.v.  gesprekken het geschil op te lossen.

 

Indien er een probleem betreffende de muziekkeuze is dan kan men zich melden bij Ninke.