Het bestuur bestaat uit 4 leden

Hayo Smit :  voorzitter

Nanda Groot :  penningmeester, manusje van alles

Anne Marieke Panneman-Boiten: algemeen bestuurslid

Lisanne den Dulk-van Beusichem: algemeen bestuurslid

Nel Panjer: secretaris

Bij het "staken der stemmen" heeft dirigente Ninke de beslissende stem!